Vändskivan

Vändskivan

Vändskivan

Den här bloggen handlar om Järnvägsmusei Vänners fordonsgrupps (Torsdagsgruppen) verksamhet i Gävle.
Verksamheten pågår bakom två stallportar vid UGJ-stallet.

Onsdag den 10 april 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-04-18 09:30:11
Även denna onsdag fanns det vänner som arbetade i sitt anletes svett i stallet. Det blev främst arbete med F7.

Lasse Scott reste långt fär att rostsyddsmåla på F7. Foto Peter

Hedesunda-Lasse håller på med lanterninorna. Foto Peter

Här bistår Hedesunda-Lasse, Pär och Göran Örjan med klyvning. Foto Peter


  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post232

Onsdag den 3 april 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-04-17 14:41:24
Kvällen gick i målningens tecken

Fotstegen till MDR 203 målas. Foto Ove

Kalle kan det här med skyltar nu. Foto Ove

Foto Ove

Pär har för säkerhets skull hörselskydden på. Foto Ove

Örjan målade inte, men fortsätter att restaurera lanterninorna. Foto Ove

Foto Ove

Peter rollar på (väggen). Foto Ove

Grillmästare Kalle såg till så vi inte behövde vara hungriga. Foto Ove

Maggan avslutade kvällen med att bli inramad. Foto Ove


  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post231

Onsdag den 27 mars 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-04-01 15:42:41
Denna vackra kväll var vi nästan hela styrkan på plats så det blev fullt vid matbordet.
I övrigt så var det fortsatt arbete på F7 och målning på MDR 203.

Larsa har börjat grunda F7an och Bengt ser hur det blir. Foto Ove

Foto Ove

Lasse från Bro och Bengt går igenom några dokument. Foto Ove

Foto Ove

Maggan kollar när Kalle spänner fast en skylt. Foto Ove

Slipningen igång. Foto Ove

Peter grundmålar i F7. Foto Ove

Lasse från Hedesunda och Göran har kul. Foto Ove

Det är mycket småpyssel i vagnen. Foto Ove

Örjan fogar in bitar till lanterninorna. Foto Ove

Foto Ove

Lasse från Bro grundar också. Foto Ove

  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post230

Onsdag den 20 mars 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-03-22 06:53:47
Onsdag den 20 mars 2019
Ikväll fick vi besök av Henrik!
Förutom de sedvanliga sysslorna så provade vi även nya arbetskläder.

Bengt fräser lister till F4an. Foto Ove

Peter sätter upp dessa lister. Foto Ove

Larsa undersöker hur mycket förarbete som krävs före målning här vid övergångsbryggan. Foto Ove

Örjan blev inramad ikväll. Foto Ove

Margareta lackar sina lister till lanterninorna på F7an. Foto Ove

Noga är hon. Foto Ove

Ove håller på att måla fotsteg till dressinen. Foto Margareta  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post229

Onsdag den 13 mars 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-03-14 07:00:22
I afton har vi arbetat invändigt i F7, fortsatt lacka fönsterramar, bättringsmålat i personalvagnen och F7, tagit isär rullager till F7 (skjutportarna) och börjat ta bort rost på kylvagnen.

Maggan fortsätter med att lacka fönsterramar. Foto Ove

Här står ramarna på rad. Foto Ove

Lasse (från Hedesunda) och Peter arbetar med taket i blivande förråd i F7. Foto Ove


Kalle och Lasse (från Bro) plockar isär hjullagren till skjutportarna till F7. Foto Ove

Ove provar nålhammaren på kylvagnen och som synes så försvinner rost och färg. Foto Peter.


  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post228

Onsdag den 6 mars 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-03-11 05:53:28
Denna afton bestod i fortsatt slipning av karossen och jobb med lanterninerna på S17d. Kalle fortsatte med skyltar och det blev fortsatt arbete med MDR 203. I personalvagnen lite bättringsarbete efter målningen av väggarna.

Nu är väggarna färdigmålade i personalvagnen. Foto Ove

Det återstår arbete med fönster, foder och lister. Foto Ove

Larsa slipar karossen på S17d. Foto Ove

Förråden börjar bli färdiga i S17d. Foto Ove

Dock återstår en del att göra. Foto Ove

Pär ska fortsätta måla i vagnen. Foto Ove

Bosse putsar av kylargallret sedan han kontrollerat att det automatiska jalusiet fungerar som det ska. Foto Ove

Ove städade i personalvagnen. Foto Ove

Larsa hann även med att kolla inställningarna på motorn i MDR 203. Foto Ove

Under våren ska det bli dags att vrida om startnyckeln. Foto Ove


  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post227

Onsdag den 27 februari 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-03-02 04:03:45
Onsdag den 27 februari 2019
Ett tiotal vänner slöt upp denna afton för att fortsätta med diverse arbeten på våra projekt.

Kalle stålborstar på en liten skylt. Foto Ove

Det blir bra resultat. Foto Ove

Var kan denna skylt ha suttit? Foto Ove

Pär ska göra något. Foto Ove

Vad gör Pär? Foto Ove

Pär håller i en pensel. Foto Ove

Pär målar. Foto Ove

Bosse monterade tillbaka förgasaren i dressinen efter genomgången och tillsammans med Larsa provkördes motorn. Foto Ove
  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post226

Onsdag den 20 februari 2019

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2019-02-23 18:06:32
Onsdag 20 februari 2019
Denna onsdag mötte oss med en nästan snöfri vändskiva vilket gjorde att vi tog oss fram med visst besvär (dubbar hade behövts).

UGJ-stallet i kvällssol. Foto Ove

Peter grundmålar grundligt. Foto Ove

Örjan fixar till trämaterial som ska användas i F7:an och Michael avlägsnar lack från lister. Foto Ove

Bengt, Larsa och Göran har ett litet arbetsmöte och Michael fortsätter ta bort lack. Foto Ove

Gubbarna är nöjda med det dom har diskuterat. Foto Ove

Bosse kommer att göra en grundlig översyn av förgasaren till dressinen. Foto Ove

Nästa objekt: avlägsnande av ytrost och nybehandling av balkar och stag m m under en kylvagn som ska renoveras. Foto Ove  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post225
Next »