Vändskivan

Vändskivan

Vändskivan

Den här bloggen handlar om Järnvägsmusei Vänners fordonsgrupps (Torsdagsgruppen) verksamhet i Gävle.
Verksamheten pågår bakom två stallportar vid UGJ-stallet.

Onsdag den 7 november 2018

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2018-11-10 12:04:21
Med risk för att bli tjatig så fortsatte vi med våra nuvarande projekt men det kommer att bli lite andra fordon att fixa framöver.

Örjan rollar det sista skiktet med takfärg. Foto Peter

Michael spikar masonitskiva. Foto Peter

Per har stoppat in händerna i elskåpet. Foto Peter  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post213