Vändskivan

Vändskivan

Vändskivan

Den här bloggen handlar om Järnvägsmusei Vänners fordonsgrupps (Torsdagsgruppen) verksamhet i Gävle.
Verksamheten pågår bakom två stallportar vid UGJ-stallet.

Onsdag den 29 november 2017

FordonsarbetenPosted by Ove Wahlgren 2018-01-13 10:22:24
Fortsatt arbete med projekten.
Kalle slipar. Foto Ove

Natt på museet. Foto Ove

  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post177