Vändskivan

Vändskivan

Vändskivan

Den här bloggen handlar om Järnvägsmusei Vänners fordonsgrupps (Torsdagsgruppen) verksamhet i Gävle.
Verksamheten pågår bakom två stallportar vid UGJ-stallet.

IB 16 - Epilog

AllmäntPosted by Ove Wahlgren 2016-11-25 10:45:27
Slutrapport: Vi blickar tillbaka på resan och ägnar en tanke åt alla funktionärer; trafikpersonal och museivänner. Många som körde tåg långt och sent, växlade, fyllde kol och vatten i ångloken, vatten i vagnarna, städade toaletter och andra ytor i vagnarna, lagade mat, handlade mat, diskade och serverade, hämtade matvaror i godsvagnen, såg till att det fanns ström i tågen, bar sopor, såg till att planeringen fungerade, listan kan nog bli ännu längre.
Här är det Pär och Kalle som är ute i sopsvängen. Foto Maggan

Pär under ett av sina diskpass. Webbredaktören Ove torkar denna gång. Foto Maggan

  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post129