Vändskivan

Vändskivan

Vändskivan

Den här bloggen handlar om Järnvägsmusei Vänners fordonsgrupps (Torsdagsgruppen) verksamhet i Gävle.
Verksamheten pågår bakom två stallportar vid UGJ-stallet.

IB16 - Den 5 juni 2016

AllmäntPosted by Ove Wahlgren 2016-07-19 18:14:48
Dag 2. Rapport 1: Resandetåget har avgått från Mora till Storstupet och Fågelsjö. Servicetåget avgår senare.
Resandetåget klart för avgång

Dragkraft är B1108 och B1316

Servicetåget dras av två diesellok

T41 204

T42 205

Elförsörjningen fås från den dieselektriska tågvärmefinkan S17d 55135

Dag 2. Rapport 2: Nu är servicetåget på väg från Mora till Fågelsjö.

Dag 2. Rapport 3: Resandetåget har kört via Sveg till Röjan där vi blir kvar i natt.

Vattentag i Knoppen. De resande tågentusiasterna, som syns till vänster i bild, fotograferar för fullt. Foto Örjan Zakrisson
  • Comments(0)//vandskivan.jvmv.se/#post113