Vändskivan

Onsdag den 10 april 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-04-18 09:30:11

Även denna onsdag fanns det vänner som arbetade i sitt anletes svett i stallet. Det blev främst arbete med F7.

Blog image
Lasse Scott reste långt fär att rostsyddsmåla på F7. Foto Peter

Blog imageHedesunda-Lasse håller på med lanterninorna. Foto Peter

Blog imageHär bistår Hedesunda-Lasse, Pär och Göran Örjan med klyvning. Foto Peter


Onsdag den 3 april 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-04-17 14:41:24

Kvällen gick i målningens tecken

Blog imageFotstegen till MDR 203 målas. Foto Ove

Blog imageKalle kan det här med skyltar nu. Foto Ove

Blog imageFoto Ove

Blog imagePär har för säkerhets skull hörselskydden på. Foto Ove

Blog imageÖrjan målade inte, men fortsätter att restaurera lanterninorna. Foto Ove

Blog imageFoto Ove

Blog imagePeter rollar på (väggen). Foto Ove

Blog imageGrillmästare Kalle såg till så vi inte behövde vara hungriga. Foto Ove

Blog imageMaggan avslutade kvällen med att bli inramad. Foto Ove


Onsdag den 27 mars 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-04-01 15:42:41

Denna vackra kväll var vi nästan hela styrkan på plats så det blev fullt vid matbordet.
I övrigt så var det fortsatt arbete på F7 och målning på MDR 203.

Blog image
Larsa har börjat grunda F7an och Bengt ser hur det blir. Foto Ove

Blog imageFoto Ove

Blog imageLasse från Bro och Bengt går igenom några dokument. Foto Ove

Blog imageFoto Ove

Blog image

Maggan kollar när Kalle spänner fast en skylt. Foto Ove

Blog imageSlipningen igång. Foto Ove

Blog imagePeter grundmålar i F7. Foto Ove

Blog imageLasse från Hedesunda och Göran har kul. Foto Ove

Blog imageDet är mycket småpyssel i vagnen. Foto Ove

Blog imageÖrjan fogar in bitar till lanterninorna. Foto Ove

Blog imageFoto Ove

Blog imageLasse från Bro grundar också. Foto Ove

Onsdag den 20 mars 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-03-22 06:53:47

Onsdag den 20 mars 2019
Ikväll fick vi besök av Henrik!
Förutom de sedvanliga sysslorna så provade vi även nya arbetskläder.

Blog imageBengt fräser lister till F4an. Foto Ove

Blog imagePeter sätter upp dessa lister. Foto Ove

Blog imageLarsa undersöker hur mycket förarbete som krävs före målning här vid övergångsbryggan. Foto Ove

Blog imageÖrjan blev inramad ikväll. Foto Ove

Blog imageMargareta lackar sina lister till lanterninorna på F7an. Foto Ove

Blog imageNoga är hon. Foto Ove

Blog imageOve håller på att måla fotsteg till dressinen. Foto MargaretaOnsdag den 13 mars 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-03-14 07:00:22

I afton har vi arbetat invändigt i F7, fortsatt lacka fönsterramar, bättringsmålat i personalvagnen och F7, tagit isär rullager till F7 (skjutportarna) och börjat ta bort rost på kylvagnen.

Blog imageMaggan fortsätter med att lacka fönsterramar. Foto Ove

Blog image

Här står ramarna på rad. Foto Ove

Blog image
Lasse (från Hedesunda) och Peter arbetar med taket i blivande förråd i F7. Foto Ove


Blog imageKalle och Lasse (från Bro) plockar isär hjullagren till skjutportarna till F7. Foto Ove

Blog imageOve provar nålhammaren på kylvagnen och som synes så försvinner rost och färg. Foto Peter.


Onsdag den 6 mars 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-03-11 05:53:28

Denna afton bestod i fortsatt slipning av karossen och jobb med lanterninerna på S17d. Kalle fortsatte med skyltar och det blev fortsatt arbete med MDR 203. I personalvagnen lite bättringsarbete efter målningen av väggarna.

Blog imageNu är väggarna färdigmålade i personalvagnen. Foto Ove

Blog imageDet återstår arbete med fönster, foder och lister. Foto Ove

Blog imageLarsa slipar karossen på S17d. Foto Ove

Blog imageFörråden börjar bli färdiga i S17d. Foto Ove

Blog imageDock återstår en del att göra. Foto Ove

Blog imagePär ska fortsätta måla i vagnen. Foto Ove

Blog imageBosse putsar av kylargallret sedan han kontrollerat att det automatiska jalusiet fungerar som det ska. Foto Ove

Blog imageOve städade i personalvagnen. Foto Ove

Blog imageLarsa hann även med att kolla inställningarna på motorn i MDR 203. Foto Ove

Blog imageUnder våren ska det bli dags att vrida om startnyckeln. Foto Ove


Onsdag den 27 februari 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-03-02 04:03:45

Onsdag den 27 februari 2019
Ett tiotal vänner slöt upp denna afton för att fortsätta med diverse arbeten på våra projekt.

Blog imageKalle stålborstar på en liten skylt. Foto Ove

Blog image

Det blir bra resultat. Foto Ove

Blog imageVar kan denna skylt ha suttit? Foto Ove

Blog imagePär ska göra något. Foto Ove

Blog image
Vad gör Pär? Foto Ove

Blog imagePär håller i en pensel. Foto Ove

Blog imagePär målar. Foto Ove

Blog imageBosse monterade tillbaka förgasaren i dressinen efter genomgången och tillsammans med Larsa provkördes motorn. Foto Ove
Onsdag den 20 februari 2019Fordonsarbeten

Posted by Ove Wahlgren 2019-02-23 18:06:32

Onsdag 20 februari 2019
Denna onsdag mötte oss med en nästan snöfri vändskiva vilket gjorde att vi tog oss fram med visst besvär (dubbar hade behövts).

Blog imageUGJ-stallet i kvällssol. Foto Ove

Blog image

Peter grundmålar grundligt. Foto Ove

Blog image
Örjan fixar till trämaterial som ska användas i F7:an och Michael avlägsnar lack från lister. Foto Ove

Blog imageBengt, Larsa och Göran har ett litet arbetsmöte och Michael fortsätter ta bort lack. Foto Ove

Blog imageGubbarna är nöjda med det dom har diskuterat. Foto Ove

Blog imageBosse kommer att göra en grundlig översyn av förgasaren till dressinen. Foto Ove

Blog imageNästa objekt: avlägsnande av ytrost och nybehandling av balkar och stag m m under en kylvagn som ska renoveras. Foto Ove