Vändskivan

Vändskivan

Vändskivan

Den här bloggen handlar om Järnvägsmusei Vänners fordonsgrupps (Torsdagsgruppen) verksamhet i Gävle.
Verksamheten pågår bakom två stallportar vid UGJ-stallet.

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconAllmänt
RSS iconFordonsarbeten

Author

RSS iconOve Wahlgren
RSS iconRolf Sten